Obec Tisová

Spolek s názvem TJ Sokol Tisová, z.s.  je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem tělovýchovné jednoty Sokol je Tisová 126, 566 01  Vysoké Mýto. TJ bylo přiděleno IČ: 61234192.

Základním účelem a hlavní činností TJ je:

 • Provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.
 • Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže.
 • Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.
 • Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel.
 • Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
 • Zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení.
 • Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

Orgány tělovýchovné jednoty jsou:

 • Valná hromada jako orgán nejvyšší.
 • Výkonný výbor jako orgán výkonný.
 • Předseda jako orgán statutární.
 • Kontrolní komise jako orgán kontrolní.